Hlavní

Prodloužení termínu sběru výkazů pro rok 2017 na 15. 6. 2018

Vzhledem k technickým problémům, které se vyskytly v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2017,
prodlužuje ÚZIS ČR termín pro jejich sběr na 15. června 2018.
Podrobnější informace budou rozeslány do datových stránek (s.r.o.) nebo mailem.