HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Angelika Haendel, M.A.: IFHIMA, DVMD, Clinical Documentation and Coding in Germany

Způsoby klinického kódování a využívání lékařské dokumentace se v Německu výrazně změnily od zavedení národního systému DRG. Cílem tohoto příspěvku  je poskytnout přehled o klinické dokumentaci a kódování v kontextu německého systému DRG.

Příspěvek seznamuje mimo jiné i s činnostmi Mezinárodní federace sdružení pro správu zdravotnických informací (International Federation of Health Information Management -IFHIMA)

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie