HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Drs. Huib Ten Napel: WHO FIC EIC, aktivity v oblasti implementace ICD-11

Příspěvek poskytuje přehled o činnostech Education and Implementation Committee WHO FIC Network (EIC) zaměřených na implementaci 11. vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (ICD-11), aktivit již uskutečněných a nových aktivit, které budou součástí pracovního plánu v nadcházejících letech. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie