HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků

Ve světě jsou stále užívané různorodé skupiny klasifikačních systémů přímo či nepřímo zaměřených na oblast zdravotnické přístrojové techniky. Projekt Kategorizace zdravotnické techniky je právě snahou o sjednocení aplikovaných přístupů v oblasti klasifikace zdravotnických přístrojů. Příspěvek poskytuje pohled zástupce Přístrojové komise MZ ČR na problematiku využití informací, které kategorizace nabízí.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie