Hlavní

KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.   

Hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií.  

V pořadí již třetí ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 a zahraniční zkušenosti v oblasti implementace MKN-11 byla přednesena zahraničními experty zastupující Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní federaci sdružení pro správu zdravotnických informací IFHIMA.

Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, podívat se na reportáž, poslechnout si rozhovory se zahraničmi řečníky a rozhovory s klinickými experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologii a stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍÍ

MKN-10 A MKN-11 V SOUVISLOSTECH, IMPLEMENTACE V ČR

MKN-11 - KVALITATIVNÍ ZMĚNA POPISU ZDRAVOTNÍ PÉČE

CO SE DĚJE V OSTATNÍCH KLINICKÝCH KLASIFIKACÍCH A TERMINOLOGIÍCH

 (0 MB)

Fotogalerie