HlavníSemináře a konference

Konference KlasifiKon 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019

Adobe Systems

Konference KlasifiKon 2019 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá ve dnech 22. a 23. října 2019 čtvrtý ročník konference věnovaný problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2019

Hlavní téma: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), klasifikace a škály ADL, soběstačnosti a funkčního stavu

Datum konání konference: 22. - 23. října 2019
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Zahájení registrace: 8:00

Zahájení odborného programu: 9:00
 

Zvaní zahraniční hosté:

 • Stefanus Snyman
  Burden of Disease Research Unit (BoDRU), South African Medical Research Council
 • Liane Simon
  Department Family, Child and Social Work at MSH Medical School Hamburg WHO-FIC Collaborating Centre in Germany (DIMDI)
 • Nenad Kostanjsek
  WHO - Department of Health Statistics and Information Systems (HSI)

Zatímco klasifikace etiologie či mechanismu zdravotního problému nebo popis provedené zdravotnické intervence jsou běžnou součástí vykazování zdravotní péče a tedy v rámci datových toků ve zdravotnictví používanými veličinami, informace o funkčních schopnostech ve zdravotnických datech poněkud zaostávají.

Přitom informace o výsledku léčby jsou důležitým podkladem pro hodnocení kvality péče a mohou také zpřesnit úhradové mechanismy zohledněním náročnosti především ošetřovatelské péče o méně soběstačné nebo jinak funkčně limitované pacienty. Naprosto klíčovou informací je funkční stav při průchodu chronického pacienta zdravotním systémem, na rozhraní systému sociálního a dále v průběhu poskytování sociálních služeb. Plánování a řízení zdravotních a sociálních služeb může čerpat informace právě pomocí nástrojů, které budou na KlasifiKonu 2019 prezentovány.

Na konferenci budou prezentovány i novinky z dalších klasifikačních systémů, především z rodiny klinických klasifikací WHO. Druhý konferenční den bude věnován především aktuálním metodikám klasifikací hospitalizačních případů IR-DRG a CZ-DRG a kódování diagnóz prostřednictvím MKN-10.

Novinkou letošního ročníku je otevření odborné veřejnosti. Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na letošní ročník konference.

Téma příspěvku musí spadat do jednoho z následujících témat:

 • Klasifikace pro posuzování funkčního stavu a soběstačnosti (MKF/ICF)
 • ICF Core Sets a související nástroje
 • Barthelové test, MMSE, FIM, SF36, WHODAS 2.0 a další dotazníky pro posouzení funkčního stavu pacienta
 • Škály v ošetřovatelství
 • Terminologické systémy ve zdravotnictví

Návrhy na příspěvky je možné podávat do 30. září 2019 prostřednictvím redakčního systému „Lékař a technika“ (https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/login/signIn).

V redakčním systému jsou k dispozici dvě sekce pro příspěvky:

 • KLASIFIKON 2019 – ABSTRACT pouze pro přihlášení ústní sdělení
 • KLASIFIKON 2019 – FULL TEXT pro přihlášení ústního sdělení s možností publikace jako standardní článek v časopise Lékař a technika (http://ctj.fbmi.cvut.cz), indexovaného v databázi SCOPUS

Podrobný návod k přihlášení příspěvků (PDF)

Program konference (PDF)

Veškeré přihlášené abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 16. září 2019.

REGISTRACE

 • Registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře.
 • V případě dotazů ke konání konference a registraci lze využít i e-mailovou adresu: kristyna.matuskova@uzis.cz
 • Účast na konferenci je zdarma.
 • Rezervujte si své místo co nejdříve, počet míst je omezen!

Konference KlasifiKon 2019 je organizována v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.uzis.cz/node/7475

Upozorňujeme účastníky konference, že na konferenci bude přítomna audiovizuální technika za účelem pořízeníreportáže z této akce. Rovněž pořizujeme fotodokumentaci. Účastí na konferenci souhlasíte s tím, že můžete být zachycen na pořizovaných záznamech a že tyto záznamy mohou být zveřejněny za účelem informování veřejnosti o proběhlé akci, propagace dalších akcí nebo jako ilustrační materiál.

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG

ÚZIS ČR

 

Prezentace z KlasifiKonu 2018 (https://www.uzis.cz/akce/klasifikon-2018)

Prezentace z KlasifiKonu 2017 (https://www.uzis.cz/akce/klasifikon-2017

 

Fotogalerie