HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

MUDr. Miroslav Zvolský: Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přinese po třiceti letech používání předchozí verze zásadní změnu, a to především v popisu a vykazování případů poskytování zdravotní péče. Příspěvek seznamuje s možnostmi implementace 11. verze této klasifikace do českého zdravotnictví, která je  výzvou z hlediska revize používání MKN a sběrů dat jako celku. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie