HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a její použití v ČR v současnosti a budoucnosti?

MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health  - ICF) je nástroj WHO ke klasifikaci zdraví a disability, která je výsledkem dlouhodobé intenzivní práce odborníků z celého světa. Vznikla na základě rozsáhlé mezinárodní a interprofesní spolupráce, je řízena vědeckými principy a podrobována rozsáhlým praktickým zkouškám.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie