HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.: Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) byla původně vytvořena pro potřeby onkologických registrů, přičemž poslední vydání (MKN-O3) bylo publikováno v roce 2000, česká verze je z roku 2004. Aktualizované části MKN-O3 byly v letošním roce publikovány ve formě " ICD-O-3 Update Guidelines" a přeloženy do češtiny. Změny jsou zaznamenány v přehledné tabulce, která uvádí nové doporučené termíny pro označení nádorů a jejich synonymické označení a nové kódy.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie