HlavníArchiv ročníkůInformace ze zdravotnictví krajů

Archiv ročníků - Informace ze zdravotnictví krajů - 2007

kraj Vysočina

18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v kraji Vysočina za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Ústecký kraj

6. Srpen 2007
Information on health service activity in the branch of allergology and clinical immunology in the Ústecký region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by district of the region, data about personnel capacity, activity and about patients followed up for selected diagnoses.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnost oboru hemodialýza v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
8. Říjen 2007
Informace o lázeňské péči v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Jihomoravský kraj

5. Červen 2007
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
12. Červen 2007

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o územním, personálním a technickém zajištění, činnosti, včetně letecké záchranné služby, o počtu pacientů podle povahy nejzávažnějšího stavu a počtu ošetřených pacientů se sledovanou diagnostickou skupinou.

25. Červenec 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení.
25. Červenec 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení, území a podle jednotlivých oborů.
6. Srpen 2007
Information on health service activity in the branch of dermatology and venereology in the Jihomoravský region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, data about personnel capacity, activity and about patients treated or followed up for selected diagnoses. It is supplemented by basic indicators on in-patient care in hospitals.
6. Srpen 2007
Information on health service activity in the branch of diabetology in the Jihomoravsky region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, data about personnel capacity, activity and detailed data about diabetics under treatment.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru stomatologie v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti, stručný přehled o přístrojovém vybavení a jeho stáří, věkovém složení zubních lékařů a také základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách a údaji o hospitalizovaných ženách s diagnózou ze skupiny těhoten-ství končící potratem.

Královéhradecký kraj

25. Červenec 2007
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Královéhradeckém kraji v roce 2006, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Moravskoslezský kraj

28. Květen 2007
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Moravskoslezského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
28. Květen 2007
Informace o lázeňské péči v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
5. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péče v Moravskoslezském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Olomoucký kraj

25. Červenec 2007
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Olomouckého kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
25. Červenec 2007
Informace o lázeňské péči v Olomouckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů a o lůžkové kapacitě.
6. Srpen 2007
Information on health service activity in the branch of X-ray diagnostics in the Olomoucký region in 2006 contains data about personnel capacity and the numbers of selected types of examinations by districts of the region and by type of establishment.
6. Srpen 2007
Information on health service activity in the branch of dermatology and venereology in the Olomoucký region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, data about personnel capacity, activity and about patients treated or followed up for selected diagnoses. It is supplemented by basic indicators on in-patient care in hospitals.

Středočeský kraj

8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči ve Středočeském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie ve Středočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Středočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Hl. m. Praha

18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Hlavním městě Praze v roce 2006, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Hlavním městě Praze za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
18. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Jihočeský kraj

12. Červen 2007
Informace o lázeňské péči v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a o přepočteném počtu pracovníků.
5. Červen 2007
V roce 2006 byla v nemocnicích Jihočeského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 108 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 16,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 434 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Německa, Nizozemska, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a ze zahra-ničního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2006 dosáhly částky 900,5 tis. Kč.
25. Červenec 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.
18. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinkách s pobytem nad 90 dnů, které podstou-pily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se sta-tistickými údaji v časových řadách.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů za jednotlivá zařízení.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se personálního zajištění, činnosti a dispenzarizo-vaných osob pro vybrané diagnózy v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území.
30. Srpen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a údaje o léčených diabeticích.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění a činnosti, dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna přehledem základních ukazatelů lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.

Karlovarský kraj

25. Duben 2007
Informace o lázeňské péči v Karlovarském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Karlovarském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
8. Říjen 2007
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Karlovarského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Karlovarském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Liberecký kraj

25. Červenec 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o potratech v Libereckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ženách s českou státní příslušností majících v kraji trvalé bydliště a cizinky s pobytem nad 90 dnů, které podstoupily potrat. Údaje jsou členěny podle druhu potratu, území a věku ženy. Informace je doplněna grafy se statistickými údaji v časových řadách.

Plzeňský kraj

8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených pacientech podle typu diabetu, druhu léčby a komplikace.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Plzeňském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Plzeňském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Zlínský kraj

3. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.
3. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.
3. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.
3. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
3. Září 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.
8. Říjen 2007
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči ve Zlínském kraji za rok 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.