HlavníArchiv ročníků2012

Archiv ročníků - 2012 - Informace ze zdravotnictví krajů

Jihomoravský kraj

13. Srpen 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 3,3 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 229 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 8,23 mld. Kč.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

31. Říjen 2012

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,4 %, tj. na 291 514 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 13,2 %. Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 64 511 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,5 ošetření (ČR 2,4).

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

13. Prosinec 2012

V roce 2011 byly v kraji čtyři kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 259 dětí. V průběhu roku bylo přijato 321 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 343 dětí, 69 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Kraj Vysočina

13. Srpen 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Kraje Vysočina v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 5,7 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 009 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření-vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2011 se s diabetem léčilo 33 706 pacientů, což představuje 658 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2010 je to o 147 léčených pacientů více.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 2,96 mld. Kč.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

31. Říjen 2012

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 6,8 %, tj. na 121 963 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 4,2 %. Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 22 680 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,5 ošetření (ČR 2,4).

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči v Kraji Vysočina za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

13. Prosinec 2012

V roce 2011 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 77 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 75 dětí, 65 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

Královéhradecký kraj

10. Prosinec 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Královéhradeckého kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

10. Prosinec 2012

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Královéhradeckém kraji 268 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 665 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,2 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,4 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Královéhradeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Královéhradeckém kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Liberecký kraj

11. Prosinec 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Libereckého kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

11. Prosinec 2012

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Libereckém kraji 191 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 776 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,2 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Moravskoslezský kraj

14. Srpen 2012

V roce 2011 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 3 168 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 34,5 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 171 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 1,23 mil. Kč.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 1 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 036 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech senná rýma (J30.1).

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 9,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců se zvýšil o 3 % a činil 37,6 %.

10. Prosinec 2012

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2011 se s diabetem léčilo 98 714 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (15 822 v roce 2011), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný pokles podílu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2011 celkem 31,4 % léčených osob.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 119 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2011 bylo v kraji evidováno 11 188 porodů a 19 834 gynekologických operací.

10. Prosinec 2012

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 91 % a celkem byla zpracována za 60 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 141 lékařů a 401 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 595 418 vyšetření.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2011. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

10. Prosinec 2012

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Moravskoslezském kraji za rok 2011. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se zvýšil o 2 %.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

14. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Moravskoslezském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

14. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 8,13 mld. Kč.

14. Prosinec 2012

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 50 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 51 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 45 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 16,6 % a počet ošetření o 12,6 %.

14. Prosinec 2012

V roce 2011 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 209 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 189 dětí. V průběhu roku bylo přijato 297 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 299 dětí, 51 % do vlastní rodiny. U 47 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.

Olomoucký kraj

14. Srpen 2012

V roce 2011 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 564 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 15,83 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 726 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla využití smluvního pojištění v ČR a zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 297 tis. Kč.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 345 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,6 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil o 4,2 % na 38,2 %.

10. Prosinec 2012

Tato informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2011 se s diabetem léčilo 55 388 pacientů. Klesá počet osob léčených pouze dietou (7 038 v roce 2011), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán mírný nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2011 celkem 29,4 % léčených osob.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 686 registrovaných pacientek. Téměř 65 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2011 bylo v kraji evidováno 6 168 porodů a 9 450 gynekologických operací.

10. Prosinec 2012

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 93 % a celkem byla zpracována data ze 39 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 94 lékařů a 218 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 895 286 vyšetření.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje analyzuje zajištění a objem poskytnuté primární péče v kraji, okresech i na území obcí s rozšířenou působností v roce 2011. V publikaci je uvedena řada relativních ukazatelů v přepočtu na obyvatele. Informace se týkají činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů.

10. Prosinec 2012

Tato informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o personálním obsazení zajišťujícím činnost těchto ambulancí v Olomouckém kraji za rok 2011. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle okresů kraje. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů se snížil o 0,5 %.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

14. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

14. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 3,81 mld. Kč.

14. Prosinec 2012

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 24 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 46 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 57 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 8,2 % a počet ošetření o 10 %.

14. Prosinec 2012

V roce 2011 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 158 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 98 dětí. V průběhu roku bylo přijato 381 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 389 dětí, 83 % do vlastní rodiny. U 73 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.

Pardubický kraj

11. Prosinec 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

11. Prosinec 2012

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Pardubickém kraji 219 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 794 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 1,8 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Pardubickém kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Pardubickém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Pardubickém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Pardubickém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Pardubickém kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Ústecký kraj

11. Prosinec 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústeckého kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

11. Prosinec 2012

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Ústeckém kraji 353 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 772 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 3,0 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,4 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

11. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Ústeckém kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Zlínský kraj

13. Srpen 2012

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Zlínského kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4,2 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 357 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření-vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2011 se s diabetem léčilo 59 856 pacientů, což představuje 1 016 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2010 je to o 438 léčených pacientů více.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje podává přehled o síti a personálním zabezpečení zařízení lékárenské péče v kraji v členění podle okresů. Informuje o jejich činnosti se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny a výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 v kraji dosáhly 3,72 mld. Kč.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

14. Srpen 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.

31. Říjen 2012

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 6,8 %, tj. na 109588 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 9,2 %. Celkem bylo v roce 2011 ošetřeno 25 719 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku o 1,6 % snížil. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 1,9 ošetření (ČR 2,4).

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

10. Prosinec 2012

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči ve Zlínském kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.

13. Prosinec 2012

V roce 2011 byl v kraji jeden kojenecký ústav a jeden dětský domov pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 71 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 44 dětí. V průběhu roku bylo přijato 55 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 46 dětí, 78 % do vlastní rodiny. Deset z propuštěných dětí strávilo v ústavu více než rok.