Výkazy

Výkazy na rok 2018

(A) Ambulantní péče

A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)

A (MZ) 1-01: biopsie (A054)

A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)

A (MZ) 1-01: cytologie (A054)

A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)

A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)

A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)

A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)

A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)

A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)

A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)

A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)

A (MZ) 1-01: histologie (A054)

A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: infekční (A009)

A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)

A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)

A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)

A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)

A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)

A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)

A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)

A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)

A (MZ) 1-01: logopedie (A061)

A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)

A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)

A (MZ) 1-01: patologie (A054)

A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)

A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)

A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)

A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)

A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)

A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)

A (MZ) 1-01: stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)

A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)

A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)

A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)

A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)

A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)

A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)

A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)

(E) Pracovníci a ekonomika

E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení

E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Porada vedení MZ ČR rozhodla prodloužit kompletní výjimku z hlášení výkazu pro zpravodajské jednotky do konce r. 2018. Sběr dat za pololetí i rok 2018 bude tedy u tohoto výkazu plošně nepovinný. ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

(H) Orgány ochrany veřejného zdraví

H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

(L) Lůžková péče

L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

L (MZ) 3-01 - Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách

(T) Přístrojové vybavení

T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

(V) Péče o cizince

V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

(Z) Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb (PZS) - 1 (verze 1)

Výkazy na rok 2019

(A) Ambulantní péče

A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)

A (MZ) 1-01: biopsie (A054)

A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)

A (MZ) 1-01: cytologie (A054)

A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)

A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)

A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)

A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)

A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)

A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)

A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)

A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)

A (MZ) 1-01: histologie (A054)

A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: infekční (A009)

A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)

A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)

A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)

A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)

A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)

A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)

A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)

A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)

A (MZ) 1-01: logopedie (A061)

A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)

A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)

A (MZ) 1-01: patologie (A054)

A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)

A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)

A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)

A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)

A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)

A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)

A (MZ) 1-01: stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)

A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)

A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)

A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)

A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)

A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)

A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)

A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)

(E) Pracovníci a ekonomika

E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení

(H) Orgány ochrany veřejného zdraví

H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

(L) Lůžková péče

L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

L (MZ) 3-01 - Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách

(T) Přístrojové vybavení

T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

(V) Péče o cizince

V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

Výkazy na rok 2017

(A) Ambulantní péče

A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)

A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)

A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)

A (MZ) 1-01: biopsie (A054)

A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)

A (MZ) 1-01: cytologie (A054)

A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)

A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)

A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)

A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)

A (MZ) 1-01: dětské domovy a dětská centra (A410)

A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)

A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)

A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)

A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)

A (MZ) 1-01: histologie (A054)

A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: infekční (A009)

A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)

A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)

A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: komunitní psychiatrická sestra (A430)

A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)

A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)

A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)

A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)

A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)

A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)

A (MZ) 1-01: logopedie (A061)

A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)

A (MZ) 1-01: oftalmologie, oční (vč. dětského) (A030)

A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)

A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)

A (MZ) 1-01: patologie (A054)

A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)

A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)

A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)

A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)

A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)

A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)

A (MZ) 1-01: rehabilitační a fyzikální medicína (A052)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)

A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)

A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)

A (MZ) 1-01: stacionář (A430)

A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)

A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)

A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)

A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)

A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)

A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)

A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček) (A095)

A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba (A038)

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)

(E) Pracovníci a ekonomika

E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

Pozn.: Případné změny budou zveřejněny později.

E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení

E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Na základě rozhodnutí porady vedení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.7. 2017 a 12.12. 2017 byly provedeny úpravy v metodice i původně navrženém obsahu výkazu E7 „Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“, a to konkrétně tyto:
      o   V metodice jsou doplněny jasné definice u problematických parametrů
      o   Je umožněno hlásit data i vyplněním standardního výkazu / formuláře, tedy hlásit nejen přímo datovou dávkou.

Vzhledem k objektivním potížím s přípravou exportu takto strukturovaných dat, které doložila velká část nemocnic ČR, a vzhledem k tomu, že se daří v dané oblasti získávat jiné objektivní zdroje dat, rozhodla porada vedení MZ ČR prodloužit kompletní výjimku z hlášení výkazu pro zpravodajské jednotky do konce r. 2018 a dát tak prostor k technické přípravě hlášení. Sběr dat za rok 2017, který bude probíhat v roce 2018, bude tedy u tohoto výkazu plošně nepovinný. ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

Dobrovolný sběr výkazů E7 proběhne v řádném termínu sběru ekonomických výkazů, tj. od 1. 4. 2018.

(H) Orgány ochrany veřejného zdraví

H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

(L) Lůžková péče

L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

L (MZ) 3-02 - Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

Vyplňují PZS zapojení do Systému hlášení NU dle jednotné metodiky sledování.

(T) Přístrojové vybavení

T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

(V) Péče o cizince

V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

(Z) Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb (PZS) - 1 (verze 1)

Archiv výkazů