Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Region: 
Česká republika
Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Stran: cca 273 stran
Publikace vyšla v roce 2011, 2003, 2001, 1998, 1995

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

Předcházející výběrová šetření o zdravotním stavu české populace proběla v letech 1993, 1996, 1999 a 2002.

Seznam knih: 

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

klíčová slova: návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, duševní, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, vzdělání, příjem, profese, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, fyzická aktivita, cvičení, ovoce, zelenina, kouření, cigarety, pasivní kouření, tabák, náklady, výdaje, platby, prevence, preventivní, screening, mamograf, okultní, glykemie, krevní tlak, cholesterol, potíže, vidění, zrak, sluch, brýle, optické pomůcky, naslouchadlo, chůze, pohyblivost, manipulace, sociální kontakt, podpora, příbuzní, blízké osoby, spokojenost, hodnocení, zdravotní péče, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, léky, předepsané, nepředepsané, bolest, vitamíny, antikoncepce, subjektivní zdraví, chronické nemoci, omezení, dlouhodobé nemoci, omezení aktivit, osobní péče, péče o domácnost, ADL, IADL, hluk, kriminalita, zápach, pracovní prostředí, životní prostředí

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002 - HIS CR 2002

HIS CR 2002
Rok: 
2002
Region: 
Česká republika

Publikace obsahuje souhrnné výsledky periodicky se opakujícího anketního průzkumu zdravotního stavu populace prováděného každé 3 roky. Průzkum prováděl ÚZIS ČR na celostátním vzorku cca 3000 respondentů starších 15 let. Šetření bylo realizováno na základě otázek doporučených Světovou zdravotnickou organizací a umožňuje tak srovnání zdravotního stavu populace České republiky s jinými evropskými zeměmi. Otázky se týkaly životního stylu, tělesného a duševního zdraví, sociální situace a názorů na poskytované zdravotnické služby. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999 - HIS CR 99

HIS CR 1999
Rok: 
1999
Region: 
Česká republika

Publikace obsahuje souhrnné výsledky periodicky se opakujícího anketního průzkumu zdravotního stavu populace prováděného každé 3 roky. Průzkum prováděl ÚZIS ČR na celostátním vzorku cca 3000 respondentů starších 15 let. Šetření bylo realizováno na základě otázek doporučených Světovou zdravotnickou organizací a umožňuje tak srovnání zdravotního stavu populace České republiky s jinými evropskými zeměmi. Otázky se týkaly životního stylu, tělesného a duševního zdraví, sociální situace a názorů na poskytované zdravotnické služby. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1996 - HIS CR 96

HIS CR 1999
Rok: 
1996
Region: 
Česká republika

Publikace obsahuje souhrnné výsledky periodicky se opakujícího anketního průzkumu zdravotního stavu populace prováděného každé 3 roky. Průzkum prováděl ÚZIS ČR na celostátním vzorku cca 3000 respondentů starších 15 let. Šetření bylo realizováno na základě otázek doporučených Světovou zdravotnickou organizací a umožňuje tak srovnání zdravotního stavu populace České republiky s jinými evropskými zeměmi. Otázky se týkaly životního stylu, tělesného a duševního zdraví, sociální situace a názorů na poskytované zdravotnické služby. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1993 - HIS CR 93

HIS CR 1999
Rok: 
1993
Region: 
Česká republika

Publikace obsahuje souhrnné výsledky periodicky se opakujícího anketního průzkumu zdravotního stavu populace prováděného každé 3 roky. Průzkum prováděl ÚZIS ČR na celostátním vzorku cca 1600 respondentů starších 15 let. Šetření bylo realizováno na základě otázek doporučených Světovou zdravotnickou organizací a umožňuje tak srovnání zdravotního stavu populace České republiky s jinými evropskými zeměmi. Otázky se týkaly životního stylu, tělesného a duševního zdraví, sociální situace a názorů na poskytované zdravotnické služby. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.