MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Region: 
Česká republika
MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Stran: cca 293 stran
Publikace vyšla v roce 2004 (3. vydání), 1994 (2. vydání), 1978 (1. vydání).

Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

Aktualizace MKN-O-3.2

V roce 2011 připravila spojená komise Světové zdravotnické organizace a International Agency for Research on Cancer revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (ICD-O-3.1). Tato revize se nepromítla do českého překladu klasifikace. V dubnu 2019 pak uvedená komise publikovala druhou revizi klasifikace, tedy ICD-O-3.2 .
ÚZIS ČR připravil návrh českého překladu stavu klasifikace po obou mezinárodních revizích:
MKN-O-3.2, návrh překladu k 26. 6. 2019.

Přednášky o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3 

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. hovořil o Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii MKN-O-3  ve své přednášce během konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům a konala se ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam.

Seznam knih: 

MKN-O-3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 2004, 3. vydání (česká verze)

MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
Rok: 
2004
Region: 
Česká republika

Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, zůstává stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

Aktualizace MKN-O-3.2
V roce 2011 připravila spojená komise Světové zdravotnické organizace a International Agency for Research on Cancer revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (ICD-O-3.1). Tato revize se nepromítla do českého překladu klasifikace. V dubnu 2019 pak uvedená komise publikovala druhou revizi klasifikace, tedy ICD-O-3.2 .
ÚZIS ČR připravil návrh českého překladu stavu klasifikace po obou mezinárodních revizích.
Soubor MKN-O-3.2, návrh překladu k 26. 6. 2019 v příloze.

MKN-O-2 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 1994, 2. vydání (česká verze)

Rok: 
1994
Region: 
Česká republika

Druhé vydaní MKN-O z roku 1990 (MKN-O-2) je rozšířenou II. kapitolou (Nádory) desáté revize Mezinarodní statistické klasifikace nemocí. Tak jako MKN-O-1, i MKN-O-2 dovoluje kódovat jak topografii, tak morfologii (histologii) novotvaru. Stejně jako u MKN-9 a prvého vydání MKN-O, SZO pověřila IARC odpovědností za kapitolu Nádory v MKN-10 a revizi MKN-O. IARC si vyžádala návrhy od zainteresovaných institucí a ustanovila pracovní skupinu k posouzeni těchto doplňků a změn. Po vzoru dřívější praxe při tom spolupracoval National Cancer Institute (NCI) Spojených států. Kódový systém Kapitoly II MKN-10 je základem topografického kódu pro MKN-O-2. K označení kategorií v MKN-10 bylo použito alfanumerického systému, což znamená, že prvním symbolem každé kategorie je písmeno. Písmeno „C“ je přiděleno maligním novotvarům. V druhém vydání MKN-O sahá topografická sekce od C00 do C80. Každá trojmístná položka se dále dělí na popoložky až do počtu deseti, což se vyznačuje podúrovňovou pomlčkou za desetinnou tečkou...(viz úvod publikace)

MKN-O-1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii, česká verze

Rok: 
1976
Region: 
Česká republika

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii ( MKN-0] je rozšířením kapitoly II (Novotvary) deváté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-9). Dovoluje kódování všech nádorů maligních, benigních, in situ, nejistého chování nebo metastatických. Je uveden zvláštní kód pro stupeň a diferenciaci.

MKN-O se svou diagnostickou částí plně shoduje s MKN-9 (ICD, International Classification of Diseases) a tím se liší od originálu ICD-O (ICD-O, International Classification of Diseases for Oncology, 1976).