Zdravotnická ročenka České republiky

Region: 
Česká republika
Zdravotnická ročenka České republiky
<p>ISSN: 1210-9991, (0514-2431)<br />Stran: cca 260 stran<br />Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi.Celá řada je vystavena v plném znění.</p><p>Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.</p>

ISSN: 1210-9991, (0514-2431)
Stran: cca 260 stran
Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Celá řada je vystavena v plném znění.

Vystavená řada zahrnuje ročenky Československé republiky, Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky a České republiky. Pro zajímavost je řada doplněna o Zdravotnickou ročenku československou, ročník 1938.

Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Seznam knih: 

Zdravotnická ročenka ČSR 1938

Rok: 
1938
Region: 
Česká republika

Předkládaná Zdravotnická ročenka československá, ročník 1938, je ukázkou struktury obsahu předválečných zdravotnických ročenek. K nahlédnutí v knižním vydání jsou ročníky 1928 až 1940, vyjma ročníku 1932.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnická statistika ČSR 1957

Rok: 
1957
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je druhým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1957.

Ročenka se údajově sestává ze 2 tématiských částí: 1. Síť a pracovníci zdravotnických zařízení, 2. Zdravotní stav obyvatelstva a činnost zdravotnických zařízení

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnická statistika ČSR 1958

Rok: 
1958
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třetím vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1958.

Ročenka se údajově sestává ze 3 tématiských částí: 1. Síť a pracovníci zdravotnických zařízení, 2. Zdravotní stav obyvatelstva a činnost zdravotnických zařízení, 3. Vybraní ukazatelé zdravotního stavu, zdravotnických služeb, výroby a lékárenské služby

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnická statistika ČSR 1959

Rok: 
1959
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je čtvrtým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1959.

Ročenka údajově podchycuje 9 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Lékaři a dentisté, 3. Síť zdravotnických zařízení, 4. Pracovníci, 5. Zdravotnické školství, 6. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 7. Zdravotní stav obyvatelstva, 8. Činnost zdravotnických zařízení, 9. Ekonomické údaje

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1960

Rok: 
1960
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je pátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1960.

Ročenka údajově podchycuje 10 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. Činnost zdravotnických zařízení, 6. Pracovníci, 7. Lékaři, dentisté a lékárníci, 8. Lázeňská péče, 9. Zdravotnické školství, 10. Ekonomické údaje. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1961

Rok: 
1961
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je šestým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1961.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a lékárníci, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1962

Rok: 
1962
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je sedmým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1962.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1963

Rok: 
1963
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je osmým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1963.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1964

Rok: 
1964
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je devátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1964.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1965

Rok: 
1965
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je desátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1965.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1966

Rok: 
1966
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je jedenáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1966.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1968 (1967)

Rok: 
1967
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je dvanáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1967.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1969

Rok: 
1968
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třináctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1968.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1970

Rok: 
1969
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je čtrnáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1969.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1971

Rok: 
1970
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je patnáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1970.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1972

Rok: 
1971
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je šestnáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1971.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, 11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1973

Rok: 
1972
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je sedmnáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1972.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1974

Rok: 
1973
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je osmnáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1973.

Ročenka údajově podchycuje 11 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy, Přehled jednotlivých ústavů. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1975

Rok: 
1974
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je devatenáctým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1974.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1976

Rok: 
1975
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je dvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1975.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1977

Rok: 
1976
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je jedenadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1976.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1978

Rok: 
1977
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je dvaadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1977.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1979

Rok: 
1978
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třiadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1978.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1980

Rok: 
1979
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je čtyřiadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1979.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1981

Rok: 
1980
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je pětadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví v roce 1980.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1982

Rok: 
1981
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je šestadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví v roce 1981.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1983

Rok: 
1982
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je sedmadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví v roce 1982.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1984

Rok: 
1983
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je osmadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1983.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1985

Rok: 
1984
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je devětadvacátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví v roce 1984.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1986

Rok: 
1985
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví v roce 1985.

Ročenka údajově podchycuje 12 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace. Textová část je rozšířena o zhodnocení· celé 7. pětiletky a složku grafů z údajů za ČSSR.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1987

Rok: 
1986
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým prvním vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1986.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1988

Rok: 
1987
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým druhým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1987.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1989

Rok: 
1988
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým třetím vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1988.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Československé zdravotnictví 1948-1958

Rok: 
1948
Region: 
Česká republika

Předkládaná publikace o československém zdravotnictví charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky v letech 1948 až 1958. 

Ročenka se údajově sestává z 9 tématiských částí: 1. Základní demografická data, 2. Příčiny smrti, 3. Nemocnost, 4. Invalidita, 5. Síť zdravotnických zařízení, 6. Činnost zdravotnických zařízení, 7. Pracovníci, ekonomické údaje, 8. Zdravotnické školství, 9. Mezinárodní přehIedy. Údaje jsou územně uvedené za Československo, České kraje a Slovenské kraje, bez podrobnějšího členění.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1990

Rok: 
1989
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým čtvrtým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví České a  Slovenské Federativni Republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1989.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnictví 1991

Rok: 
1990
Region: 
Česká republika

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým pátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví České a  Slovenské Federativni Republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1990.

Tato publikace je současně posledním vydáním v této obsahové struktuře a jen v brožovaném vydání, neboť v roce 1991 vychází také první nová verze statistické ročenky o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1991

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
1990
Region: 
Česká republika

První vydání nové statistické ročenky o zdravotnictví české a Slovenské Federativní Republiky, které dostáváte do rukou navazuje na pozitivní zkušenosti s vydáváním této ročenky z předchozích let. Obsahově vychází především z údajů zdravotnického informačního systému a z demografických údajů Federálního statistického úřadu. Proti předchozím rokům je toto vydání rozšířeno o nové tabulky. zejména o přehledy základních ukazatelů
v okresech. a je doplněno řadou grafů o map. Zahrnuje data o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud není uvedeno jinak, presentované údaje se týkají ČSFR a roku 1990.

Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1992

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
1991
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů zdravotnických informačních systémů a z demografických údajů Federálního statistického úřadu. Proti loňskému roku je částečně upravena zejména v údajích týkajících se novotvarů, pracovníků a nákladů a zobrazuje již probíhající transformaci zdravotnictví. Zahrnuje data o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud není uvedeno jinak, presentované údaje se týkají ČSFR a roku 1991.

Zdravotnická ročenka České republiky 1992

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
1992
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1980, 1985 a 1990. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1993

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
1993
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1980, 1985 a 1990. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1994

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
1994
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1980, 1985 a 1990. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1995

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
1995
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1980, 1985 a 1990. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1996

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
1996
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1985, 1990 a 1995. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1997

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
1997
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1985, 1990 a 1995. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1998

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
1998
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1985, 1990 a 1995. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 1999

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
1999
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1985, 1990 a 1995. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 2000

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
2000
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1985, 1990 a 1995. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 2001

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
2001
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1990, 1995 a 2000. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 2002

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
2002
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1990, 1995 a 2000. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 2003

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
2003
Region: 
Česká republika

Ročenka obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje data za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Aktuální data jsou převážně doplněna o údaje v letech 1990, 1995 a 2000. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení.

Zdravotnická ročenka České republiky 2004

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
2004
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahověvychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografickýchúdajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictvív České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva,sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání,ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybranýchtabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1990, 1995 a 2000. Každákapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2005

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
2005
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra-fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1990, 1995 a 2000. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2006

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
2006
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1995, 2000 a 2005. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2007

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Rok: 
2007
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1995, 2000 a 2005. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2008

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Rok: 
2008
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1995, 2000 a 2005. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2009

Zdravotnická ročenka České republiky
Rok: 
2009
Region: 
Česká republika

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1995, 2000 a 2005. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2010

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2010
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1995, 2000 a 2005. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2011

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2011
Region: 
Česká republika
Byl vydán opravný lístek knižního vydání Zdravotnické ročenky ČR 2011. Elektronická verze je opravena.

21.05.2013 - Byl vydán opravný lístek knižního vydání Zdravotnické ročenky ČR 2011. Elektronická verze je opravena.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky  2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2012

Zdravotnická ročenka České republiky
Ilustrační foto: 
Rok: 
2012
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2013

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2014

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2014
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2015

Zdravotnická ročenka České republiky
Ilustrační foto: 
Rok: 
2015
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2016

Zdravotnická ročenka ČR - bílá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2016
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2005, 2010 a 2015. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Zdravotnická ročenka České republiky 2017

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Ilustrační foto: 
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2005, 2010 a 2015. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.