Konference PREVON 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se bude konat již třetí ročník konference PREVON 2019, která bude letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře.
Adobe Systems

Konference PREVON 2019 

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se bude konat již třetí ročník konference PREVON 2019, která bude letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově představíme možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

Datum konání konference: 22. - 23. října 2019

Místo konání: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

REGISTRACE na konferenci

Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON konané v Praze v září 2017 a listopadu 2018.

Jedním z cílů konference PREVON 2019 je diskutovat návrh na zavedení screeningu bronchogenního karcinomu v ČR v návaznosti na výsledky nizozemsko-belgické populační studie NELSON, prokazující významné snížení úmrtnosti na bronchogenní karcinom po zařazení screeningového CT vyšetření u vysoce rizikové populace mužů. Možnosti implementace budou diskutovat a komentovat zástupci klíčových odborností zapojených do potenciálního screeningového programu.

Dále bude diskutován aktuální stav a možnosti dalšího rozvoje novorozeneckého screeningu.

Jedním z dalších cílů bude představit novinky v oblasti časného záchytu kolorektálního karcinomu se zaměřením na jeho poskytování praktickými lékaři. Poslední sekce se zaměří na možnosti časného záchytu dalších závažných onemocnění v ordinacích praktických lékařů (např. demence, kardiometabolický syndrom, chronická obstrukční plicní nemoc aj.).