Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Asistovaná reprodukce v ČR
Ilustrační foto: 
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Data vychází z údajů Národního registru reprodukčního zdraví – Národního registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice.

Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.