homeTématické řady

Ekonomika ZZ

Ekonomické výsledky nemocnic

Náhled: Ekonomické výsledky nemocnic

ISSN: 1213-4104
Stran: cca 70 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2000

Publikace obsahuje výběr ekonomických, kapacitních a výkonových ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat je statistický výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, povinně vyplňovaný nemocnicemi podle závazných pokynů NZIS a zpracovávané ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2013. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2013 činily celkové náklady nemocnic 131,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 129,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 13,2 mld. Kč, z toho 1,6 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,4 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 5,3 mld. Kč.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2013. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2013 činily celkové náklady nemocnic 64,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,8 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 18,2 mld. Kč, 5,2 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2012 činily celkové náklady nemocnic 130,7 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 131,1 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,5 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,2 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 4,0 mld. Kč.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2012 činily celkové náklady nemocnic 64,6 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 64,9 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,5 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,9 mld. Kč, 3,6 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2011 činily celkové náklady nemocnic 130,0 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 130,3 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,0 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,7 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,7 mld. Kč.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2011 činily celkové náklady nemocnic 63,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,8 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,2 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,9 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2010 činily celkové náklady nemocnic 126,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 127,0 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 12,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,5 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů. K 30. 6. 2010 činily celkové náklady nemocnic 62,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 62,5 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,7 mld. Kč, z toho 1,9 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 14,9 mld. Kč, 3,8 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Za rok 2006 činily celkové náklady 169 nemocnic-právních subjektů 97,3 mld. Kč, celkové výnosy dosáhly 98,3 mld. Kč. K 31. 12. 2006 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 11,6 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 13,0 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,8 mld. Kč.
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30.6.2006. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů, velikosti (počtu lůžek) a podle jednotlivých krajů. K 30.6.2006 činily celkové náklady nemocnic 48 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 50 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 13,1 mld. Kč, z toho 3,3 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 12,6 mld. Kč, 4,3 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.

Královéhradecký kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.