homeTématické řady

Práce přesčas a pracovní pohotovost lékařů

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři působící v různých typech zdravotnických zařízení: v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (OLÚ), zařízeních ambulantní péče, záchranné službě a ostatních zdravotnických zařízeních. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, dětských zdravotnických zařízeních a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2005 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři v různých typech zdravotnických zařízení: např. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), zařízení ambulantní péče, záchranná služba a ostatní. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, OLÚ a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2004 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.
Metodika šetření. Výsledky šetření za rok 2003. Průměrný počet hodin na jednoho lékaře. MZ ČR spolu s MPSV ČR rozhodlo o sledování a vyhodnocování novelizace zákoníku práce z r.2000 v oblasti nově upravených podmínek a limitů práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů. Záměrem šetření je zjišťovat, jak zaměstnavatel a zaměstnanec - lékař v konkrétním oboru dodržuje limity hodin práce přesčas a pracovní pohotovosti. Sběrem, zpracováním a analýzou dat byl pověřen ÚZIS ČR.