homeTématické řady

Zdravotní pojišťovny

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

Náhled: Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

ISSN: 1801-545X (1213-2292)
Stran: cca 70 stran
Od roku 2004 v česko-anglické verzi.

Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.

Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví".

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2013 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2009–2013. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2013 dosáhly téměř 222 miliard Kč.

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2012 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2008–2012. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2012 dosáhly cca 224 miliard Kč.

Léčba uživatelů alkoholu a nealkoholových drog (dg. F10–F19) se v letech 2007–2011 podílela 0,74 % na celkových nákladech zdravotních pojišťoven a více než 15 % na nákladech pojišťoven na léčbu duševních poruch (dg. F00–F99). V roce 2011 náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu (dg. F10) i uživatelů nealkoholových drog (dg. F11–F19) mírně klesly. Největší podíl na nákladech na léčbu uživatelů alkoholu i nealkoholových drog měly náklady na lůžkovou péči (62 %), ambulantní péče se podílela na těchto nákladech 8 %, léky na předpis téměř pětinou.

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2011 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2007–2011. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2011 dosáhly cca 220 miliard Kč.

Léčba uživatelů alkoholu a nealkoholových drog (dg. F10–F19) se v letech 2007–2010 podílela 0,8 % na celkových nákladech zdravotních pojišťoven a více než pětinou na nákladech pojišťoven na léčbu duševních poruch (dg. F00–F99). Ve sledovaném období náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů nealkoholových drog (dg. F11–F19) rostly, náklady na léčbu uživatelů alkoholu (dg. F10) v roce 2010 mírně klesly. Největší podíl na nákladech na léčbu uživatelů alkoholu i nealkoholových drog měly náklady na lůžkovou péči (62 %), ambulantní péče se podílela na těchto nákladech 8 %, léky na předpis téměř pětinou.

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2010 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2006–2010. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2010 dosáhly cca 216 miliard Kč.

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2009 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2005–2009. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2009 dosáhly cca 213 miliard Kč.

Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2008 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2004-2008. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2008 dosáhly cca 194 miliard Kč.
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2007 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2002-2007. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2007 dosáhly 181 miliard Kč.
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2006 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2006.