homeTématické řady

ECHI ukazatele

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Úmrtnost se liší dle socioekomických charakteristik vyjádřených úrovní vzdělání, zaměstnáním a příjmem. Čím nižší je socioekonomická úroveň, tím vyšší jsou míry nemocnosti v populaci. Vyplývá to z prvních výsledků projektu ECHIM (Monitorování zdravotnických ukazatelů v Evropském společenství), které byly nyní analyzovány.

Česká republika se zapojila do projektu EU Společná akce pro monitorování zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHIM Joint Action), který bude probíhat v letech 2009-2011. Tato zpráva přináší informace o cílech a náplni projektu, který se týká zavedení Zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHI) v evropských zemích.