homeTématické řady

Tuberkulóza v Evropě

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V 52 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2010 registrováno 389 tis. případů TBC a tvořily 4,7 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.itivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2009 registrováno 397 tis. případů TBC a tvořily 5,6 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

V 50 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2008 registrováno 462 tis. případů TBC a tvořily 6 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

V 51 zemích Evropského regionu WHO a Lichtenštejnska bylo v roce 2007 registrováno 477 tis. případů TBC a tvořily 5 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2006 registrováno 423 tis. případů TB a tvořily 7 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2005 registrováno 427 tis. případů TB a tvořily 8 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v letech 2000-2005. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
V 52 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2004 registrováno 414 tis. případů TB a tvořily 8 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v letech 1997 - 2004. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci, ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o rozšíření tuberkulózního onemocnění v Evropě v roce 2003 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2003. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo registrováno téměř 416 tis. případů TB v roce 2003 a tvořily 8,7 % všech TB onemocnění hlášených do WHO (9,9 % v roce 2002). Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o tuberkulózním onemocnění v Evropě v roce 2002 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2002. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo hlášeno 404 628 TBC případů v roce 2002 a tvořily 9,9 % všech případů hlášených do WHO. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.
Instituce EuroTB, definice, historie vzniku, funkce a cíl, spolupráce v evropském WHO regionu a s ČR (data za ČR předává ÚZIS ČR ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad TBC) a její publikace "Surveillance of Tuberculosis". Přehled informací v AI 58/04.