homeTématické řady

EUROHIS

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Spotřeba jednotlivých druhů alkoholu. Spotřeba 100 % alkoholu podle pohlaví. Průměrná roční spotřeba 100 % alkoholu u mužů a žen starších 15 let podle vzdělání. Nadměrný konzum během poslední 14 týdnů. Distribuce průměrné denní spotřeby 100 % alkoholu na osobu starších 15 let podle pohlaví. Spotřeba alkoholu v různých situacích během posledních 7 dnů.
Lůžková péče - vícedenní a jednodenní hospitalizace. Roční prevalence a průměrná ošetřovací doba hospitalizace. Ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření. Podíly respondentů u ambulantních lékařů (AL) podle pohlaví. Podíly respondentů u AL během posledních 4 týdnů podle věku. Průměrný počet návstěv u AL za poslední 4 týdny. Podíl respondentů, kteří naposledy navštívili AL před více jak rokem nebo vůbec ne.
Užívání lékařem předepsaných léků podle věkovch skupin a pohlaví. Užívání předepsaných léků kvůli jednotlivých zdravotním obtížím. Užívání lékařem nepředepsaných léků podle věkových skupin a pohlaví. Užívání nepředepsaných léků kvůli jednotlivým zdravotním obtížím.
Prevalence chronických a jednotlivých chronických onemocnění. Průměrný počet chronických onemocnění. Jednotlivá chronická onemocnění.
Průměrná doba (v minutách) strávená v jednom dni určitým typem aktivity podle pohlaví. Průměrné týdenní METminuty fyzické aktivity podle vybraných sociodemografických charakteristik. Složení respondentů podle typu fyzické aktivity a věku a podle vzdělání.
Struktura kvality života podle pohlaví (v %). Průměrné skóre kvality života podle pohlaví, podle chronické nemocnosti a podle emoční pohody. Index kvality života podle sociodemografických charakteristik.