homeTématické řady

Anesteziologie a resuscitace

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení oboru anesteziologie a intenzívní medicína a každé samostatné zařízení pro obor AR ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení oboru anesteziologie a intenzívní medicína a každé samostatné zařízení pro obor AR ve všech zdravotnických zařízeních (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

V České republice bylo v roce 2006 celkem 1525 pracovišť oboru AR. Podáno bylo 822 594 anestezií a 11 318 porodních analgezií. Bezprostředně po anestezii (do 24 hodin) zemřelo 702 osob. Ve 100 aneste-ziologických ambulancích bylo provedeno 117 099 výkonů. Celkový počet pacientů přijatých na resuscitační lůžka činil 32 158 pacientů.