homeTématické řady

Kardiochirurgické operace

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

Náhled: Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR

ISSN:
Stran: cca 40 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Publikace se zpracovává z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru (NKR), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Povinně jsou registrovány údaje o všech provedených kardiochirurgických výkonech na kardiochirurgických pracovištích v České republice.
Publikaci vydal ÚZIS ČR v součinnosti s Radou NKR.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300–8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Souhrnná publikace Přehled vybraných kardiochirurgických výkonů v České republice vychází každoročně od roku 1994. Referát vyzdvihuje především: přes mimořádně příznivý trend ve vývoji úmrtnosti po roce 1990 způsobují tyto choroby přes polovinu všech úmrtí. Synergie působení faktorů, spočívající zejména ve změně stravovacích návyků, výrazné změně v kvalitě poskytované zdravotní péče (nové léky, nové léčebné postupy, zvýšení počtu kardiochirurgických výkonů), má tomto pozitivním vývoji rozhodující podíl. Publikace je zpracována z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému a jeho správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem registru na celostátní úrovni je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy.