homeTématické řady

Klinická hematologie

Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

Náhled: Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek

ISSN: 1803-3881
Stran: cca 58 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2006.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 201,8 lékařů a 1 268,0 ostatních zdravotnických pracovníků. Počet úvazků lékařů se oproti roku 2010 zvýšil o 5,5 %. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno téměř 24 mil. výkonů.

Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla 92 % a celkem tak bylo zpracováno 174 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,39 lékařů a 1 218,99 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 23 100 804 výkonů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 95 % a celkem tak bylo zpracováno 184 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,36 lékařů a 1 225,53 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 22 724 456 výkonů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 96 % a celkem tak bylo zpracováno 176 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 186,40 lékařů a 1 231,42 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 21 138 842 výkonů.
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 100 % a celkem tak bylo zpracováno 177 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 288 lékařů a 2 606 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 20 977 367 výkonů.