homeTématické řady

Lázeňská péče, Lázně

Lázeňská péče

Náhled: Lázeňská péče

ISSN: 1210-8596, (0862-5735)
Stran: cca 30 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962.

Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

Náhled: Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

ISSN: 1801-545X (1213-2292)
Stran: cca 70 stran
Od roku 2004 v česko-anglické verzi.

Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.

Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví".

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR podle indikačních skupin za léta 2009–2013. Celkový počet pacientů v lázeňské péči v roce 2013 dosáhl celkem 377 552 a byl téměř stejný jako v roce 2009 (378 181 osob). Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na nemoci dýchacího ústrojí.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR za rok 2013. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 371 dospělých pacientů, 1 351 pacientů v dorostovém věku a 8 830 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 139 605 občanů ČR a 165 228 cizinců.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2008–2012. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období poklesl ze 383 414 na 360 537 osob. Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu rovněž na nemoci pohybového ústrojí a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2012. Lázeňskou léčbu podstoupilo 349 708 dospělých pacientů, 1 625 pacientů v dorostovém věku a 9 204 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 106 381 občanů ČR a 158 884 cizinců.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2007–2011. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 346 556 na 360 178 osob. Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu rovněž na nemoci pohybového ústrojí a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2011. Lázeňskou léčbu podstoupilo 348 429 dospělých pacientů, 1 966 pacientů v dorostovém věku a 9 783 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 141 občanů ČR a 133 630 cizinců.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2006–2010. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 327 078 na 375 866 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové soustavy a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2010. Lázeňskou léčbu podstoupilo 364 945 dospělých pacientů, 2 304 pacientů v dorostovém věku a 8 617 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 114 957 občanů ČR a 138 810 cizinců.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2005-2009. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 314 298 na 378 181 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí i tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové soustavy a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2009. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 463 dospělých pacientů, 2 370 pacientů v dorostovém věku a 8 348 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 123 občanů ČR a 143 922 cizinců.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihočeský kraj

Informace o lázeňské péči v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a o přepočteném počtu pracovníků.
Informace o lázeňské péči v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a o přepočteném počtu pracovníků.
Informace o lázeňské péči v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a o přepočteném počtu pracovníků.

Karlovarský kraj

Informace o lázeňské péči v Karlovarském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.
Informace o lázeňské péči v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.
Informace o lázeňské péči v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Královéhradecký kraj

Informace o lázeňské péči v Královéhradeckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Moravskoslezský kraj

Informace o lázeňské péči v Moravskoslezském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.