homeTématické řady

Logopedie

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňují samostatně všechna logopedická pracoviště včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajské jednotky (dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech  (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňují samostatně všechna logopedická pracoviště včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajské jednotky (dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech  (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Za rok 2013 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 348 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 48 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 45 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2009 o 13 % na 1 040 746 konzultací.

Za rok 2012 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 339 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2008 o 15,1 % na 1 011 491 konzultací.

Za rok 2011 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 338 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2007 o 15,7 % na 1 005 936 konzultací.

V roce 2010 bylo v České republice 325 pracovišť logopedie. Počet ošetření se mezi roky 2009 a 2010 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).

V České republice připadalo v roce 2009 průměrně 3,39 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2008 a 2009 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0-19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).
V krajích České republiky připadalo v roce 2008 průměrně 3,19 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2007 a 2008 zvýšil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.
V krajích České republiky připadalo v roce 2007 průměrně 3,24 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2006 a 2007 snížil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.
V krajích České republiky připadalo průměrně 3,2 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření stále narůstá. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0 - 19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Moravskoslezský kraj

Za rok 2013 odevzdalo roční výkazy o činnosti 51 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u paci­entů do 18 let byla v 51 % dyslalie. U pacientů starších 19 ti let byla nejčastější poruchou afázie s 37 %. Od roku 2009 počet léčených osob vzrostl o 15 % a počet ošetření o 7 %.

Za rok 2012 odevzdalo roční výkazy o činnosti 50 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u paci-entů do 18 let byla ve 50 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 43 %. Od roku 2008 počet léčených osob vzrostl o 16 % a počet ošetření o 10 %.

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 50 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 51 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 45 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 16,6 % a počet ošetření o 12,6 %.

Olomoucký kraj

Za rok 2013 odevzdalo roční výkazy o činnosti 24 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 43 % dyslalie. U pacientů starších 19 ti let byla nejčastější poruchou afázie s 54 %. Od roku 2009 počet léčených osob vzrostl o 23 % a počet ošetření o 17 %.

Za rok 2012 odevzdalo roční výkazy o činnosti 25 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 41 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 61 %. Od roku 2008 počet léčených osob vzrostl o 26 % a počet ošetření o 24 %.

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 24 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 46 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 57 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 8,2 % a počet ošetření o 10 %.