homeTématické řady

Nemoci oběhové soustavy

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2010 bylo v nemocnicích v ČR zaznamenáno 75 199 případů hospitalizace pro ischemické nemoci srdce (dg. I20–I25) u 59 194 osob. Z tohoto počtu hospitalizovaných 3 104 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 25 178 osob. Průměrná délka případu hospitalizace na oddělení byla 6,5 dne. Počet hospitalizací mezi roky 2003 a 2010 se snížil o jednu třetinu, úmrtnost v tomto období mírně vzrostla.

Dne 7. 12. 2012 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I20–I25 a I21–I22.

Klíčová slova: srdce; ischemická choroba srdeční; infarkt myokardu; angina pectoris; příčina smrti; hospitalizace.

V roce 2010 proběhlo v nemocnicích v ČR 57 484 hospitalizací pro cévní nemoci mozku (dg. I60–I69) u 41 690 osob, s průměrnou délkou hospitalizace 14,8 dne. Z tohoto počtu hospitalizovaných 5 826 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 11 567 osob.

Dne 29. 10. 2013 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I60–I69 a I60–I64.

Klíčová slova: cerebrovaskulární poruchy; cévní mozková příhoda; intrakraniální hemoragie; demence vaskulární; subarachnoidální hemoragie; demografická statistika; hospitalizace; mortalita; mortalita v nemocnicích.

Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 22/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů.
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 20/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů. Nemoci oběhové soustavy jsou, jako příčina hospitalizace, trvale na prvním místě a jejich počet neustále stoupá. Hospitalizovanost. Hospitalizační letalita- historické minimum.
Hospitalizace na cévní nemoci mozku v nemocnicích v ČR (1986-2000). Hospitalizace na cévní nemoci mozku podle jednotlivých diagnóz v nemocnicích ČR (1986-2000). Počet hospitalizací a specifická hospitalizovanost, počet zemřelých a specifická úmrtnost na cévní nemoci mozku (1986-2000). Hospitalizovaní absolutně, na 100 000 obyvatel (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby (1986-2000). Specifická hospitalizovanost v roce 2000.
Hospitalizace na infarkt myokardu v nemocnicích v ČR (1986-2000). Hospitalizace na infarkt myokardu podle jednotlivých diagnóz v nemocnicích ČR (1994-2000). Počet hospitalizací a specifická hospitalizovanost, počet zemřelých a specifická úmrtnost na infarkt myokardu (1986-2000). Hospitalizovaní absolutně, na 100 000 obyvatel (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby (1986-2000). Specifická hospitalizovanost v roce 2000.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

"V roce 2009 bylo hospitalizováno celkem 7 337 případů se základní diagnózou I20-I25 ischemické nemoci srdeční obyvatel s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji v lůžkových zařízeních kdekoliv v ČR; o 3 % méně než v roce 2008."