homeTématické řady

Nemoci z povolání

Nemoci z povolání

Náhled: Nemoci z povolání

ISSN: 1210-860X, (0862-5697)
Stran: cca 72 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1973 do roku 2007.

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou údaje poskytované Státním zdravotním ústavem z Národního registru nemocí z povolání. V publikaci jsou uvedeny údaje o počtech nově hlášených nemocí z povolání podle příčin onemocnění, věkových skupin, území, délky expozice, kategorie oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností.

Od roku 1996 zveřejňuje "Přehled profesionálních onemocněních hlášených v České republice" Státní zdravotní ústav (SZÚ). Od roku 2008 tato elektronická verze přímo navazuje na řadu publikací s názvem "Nemoci z povolání" vydávaných ÚZIS ČR a v současnosti tuto publikaci zcela plnohodnotně nahrazuje.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 13 % na 1 099 případů, z toho se 1 042 případů týkalo nemocí z povolání a 57 případů ohrožení nemocí z povolání.

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 2 % na 1 266 případů, z toho se 1 210 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 1,6 % na 1 292 případů, z toho se 1 236 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 6,4 % na 1 313 případů, z toho se 1 245 případů týkalo nemocí z povolání a 68 případů ohrožení nemocí z povolání.
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se od roku 2006 zvýšil o 15 % na 1 403 případů hlášených v roce 2008, z toho se 1 327 případů týkalo nemocí z povolání a 76 případů ohrožení nemocí z povolání.
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky, které Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytuje z Národního registru nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se v roce 2005 proti předchozímu roku zvýšil o 12 případů, nahlášeno bylo 1 340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání.
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky, které Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytuje z Národního registru nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Počet nově hlášených nemocí z povolání vykazuje za poslední desetiletí klesající trend a v roce 2004 bylo nahlášeno 1 329 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání.
Nově hlášené případy nemocí z povolání (nově vzniklá profesionální onemocnění a ohrožení nemocí z povolání) podle regionu vzniku a podle seznamu nemocí z povolání. Sběr provádí Centrum hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, které vede Centrální registr nemocí z povolání. Data dále zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Výskyt nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2003.
Nově hlášené případy nemocí z povolání podle regionu vzniku a podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání. Vývoj nemocí z povolání v období let 1985 - 2000. Počet nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2002.
Nově hlášené nemoci z povolání podle krajů vzniku (2000, 2001). Počet hlášených nemocí z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání (porovnání 1999, 2000, 2001). Vývoj hlášených nemocí z povolání (1985-2001). Hlášené nemoci z povolání podle odvětví ekonomických činností.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)