homeTématické řady

Novorozenci

Rodička a novorozenec

Náhled: Rodička a novorozenec

ISSN: 1213-2683
Stran: cca 126 stran
Od roku 2000 v česko-anglické verzi.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru rodiček a z Národního registru novorozenců. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2012 se v České republice živě narodilo 108 576 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,4 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 až 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

V roce 2011 se v České republice živě narodilo 108 673 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,4 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 až 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

V roce 2010 se v České republice živě narodilo 117 153 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,1 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

V roce 2009 se v České republice narodilo 419 dětí mimo zdravotnická zařízení. Nejvyšší podíl je v Hl. m. Praze a Karlovarském kraji. Většinu těchto porodů vedl lékař nebo porodní asistentka.

V roce 2009 se v České republice živě narodilo 118 348 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,3 živě narozených na tisíc obyvatel. Porodní hmotnost většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.

V roce 2008 se v České republice živě narodilo 119 570 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,5. Porodní hmotnost většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
V roce 2007 se v České republice živě narodilo 114 632 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,1. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2 500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
V roce 2006 se v České republice živě narodilo 105 831 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,31. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2 500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
V roce 2005 se v České republice živě narodilo 102 211 dětí, hrubá míra porodnosti byla 9,99. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
Počet živě narozených dětí v České republice v roce 2004 vzrostl na 97 664, hrubá míra porodnosti byla 9,57. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst podílu dětí s porodní hmotností do 2500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.