homeTématické řady

Novotvary

Novotvary

Náhled: Novotvary

ISSN: 1210-857X, (0862-576X, 0862-5778)
Stran: cca 250 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2011 bylo do NOR nahlášeno 83 581 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých půl procenta. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo oproti roku 2010 k mírnému poklesu incidence (o 1,2 %) a poklesu mortality (o 4,5 %). Pouze mírný nárůst (a pokles standardizované) incidence ovšem může souviset s aktualizací údajů předchozích let o dohlášené případy. Mezi nejčetnější diagnózy ZN v ČR v roce 2011 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN průdušnice, průdušek a plic a prsu u žen došlo u vyjmenovaných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

V roce 2011 bylo v České republice hlášeno 2 044 (1 086 u mužů, 958 u žen) nových případů onemocnění zhoubným melanomem (kód diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize je C43) a 433 (179 u mužů, 254 u žen) případů melanoma in situ (kód D03). Ve stejném roce na zhoubný melanom zemřelo 365 obyvatel České republiky. Incidence melanomu v ČR dlouhodobě roste, od roku 1980 (kdy bylo hlášeno 565 případů) vrostl jejich počet na necelý čtyřnásobek. V posledních pěti letech dochází ke stagnaci incidence zhoubného melanomu, pokračuje nárůst zachycených případů melanoma in situ. Zdrojem dat o incidenci onkologických onemocnění je Národní onkologický registr. Protože je melanom jedním z nejčastějších novotvarů v České republice (v roce 2011 byl 9. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem), koná se na podporu informovanosti o tomto zhoubném onemocnění Evropský den melanomu, který v roce 2014 připadá na pondělí 12. května.

Klíčová slova: zhoubný melanom; incidence; mortalita; epidemiologie; Národní onkologický registr

V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní na preventivní vyšetření na vybrané zhoubné novotvary.

Na zhoubný novotvar prsu zemřelo v roce 2012 v České republice 1 678 žen, 3 720 mužů a žen zemřelo na zhoubný novotvar kolorekta a na zhoubný novotvar děložního hrdla ve stejném roce zemřelo 357 žen. Velké části těchto úmrtí by bylo možno předejít včasným odhalením onkologického onemocnění v časnějších stádiích, kdy je možné tato onemocnění úspěšné léčit.

Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů nabízí publikace Novotvary (viz http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novotvary) nebo portál SVOD (http://www.svod.cz).

Přestože dlouhodobě v České republice fungují screeningové programy vyšetření na novotvary prsu (mamografický screening, více na http://www.mamo.cz), novotvary kolorekta (více na http://www.kolorektum.cz) i novotvary děložního čípku (více na http://www.cervix.cz), problémem je relativně nízká účast pacientů. Tento fakt kritizovala i zpráva OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival (http://www.uzis.cz/rychle-informace/tiskova-zprava-vydani-publikace-oecd-health-policy-studies-cancer-care-assuring-quality-improve-surv).

V programu adresného zvaní zjišťují zdravotní pojišťovny z vykázané péče svých klientů, zda v poslední době navštívili screeningové vyšetření. Pokud ne a jsou ve cílové věkové skupině, je jim zasílán dopis s informacemi a doporučením k podstoupení screeningového vyšetření. Občan s touto pozvánkou navštíví svého praktického lékaře nebo praktického gynekologa a podstoupí vyšetření nebo je zaslán s poukazem na vyšetření na odborné pracoviště.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2010 bylo do NOR nahlášeno 82 606 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 4 %. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 834 osob (tj. meziroční nárůst o 0,6 %). Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). Mezi nejčetnější diagnózy ZN v roce 2010 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN prostaty a prsu došlo u vybraných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Podle publikovaného analytického komentáře je v České republice přes významné pokroky v přežití onkologických pacientů v posledních letech stále velký prostor pro zlepšení. Odhadované pětileté přežití u vybraných onkologických onemocnění je v ČR nižší, než je průměr zemí OECD, naopak úmrtnost na onkologické diagnózy je celkově nadprůměrná, což je rovněž důsledkem vysokého počtu nádorových onemocnění v české populaci a jejich relativně pozdní diagnostiky.

Podle expertů OECD je patrné, že český systém péče o onkologické pacienty byl v posledních letech posílen s důrazem na vývoj klinických doporučených postupů, zvyšování kvality a rozvoj informační infrastruktury. Česká republika by se ale nadále měla zaměřit především na následující oblasti.

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2009. Sledován je vývoj incidence a úmrtnosti u všech diagnóz zhoubných novotvarů a zejména u vybraných nejčastějších onkologických diagnóz. Incidence je také analyzována z hlediska věkové struktury. V souhrnu došlo u všech vybraných nejčastějších diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence (s výjimkou ZN prostaty). Celková standardizovaná úmrtnost na ZN v roce 2009 také poklesla. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2008. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2007. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2006. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2005. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.