homeTématické řady

Ortopedická protetika

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) ortopedické protetiky, včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují výrobu ortopedických pomůcek. Sběr dat probíhá v ročních intervalech  (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) ortopedické protetiky, včetně ambulantních částí nemocnic sledovaného oboru – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují výrobu ortopedických pomůcek. Sběr dat probíhá v ročních intervalech  (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2007–2011 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003-2007 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2005 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).