homeTématické řady

Patologické hráčství

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 256 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických nemocnicích/léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 434 případů. 

V roce 2016 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 375 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 445 případů. 

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zařízeních 1 457 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 488 případů.

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 415 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 527 případů.

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 385 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 560 případů.

V roce 2010 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 456 pacientů s diagnózou F63.0. Celkem bylo hospitalizováno 536 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení.

V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 435 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 19 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 612 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 20 % více než v roce 2003.
V roce 2008 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 383 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 14,7 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 482 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 6 % méně než v roce 2003.
V roce 2007 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních zařízení 1 248 pacientů s diagnózou F63.0, o 3,5 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 480 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 6 % méně.než v roce 2003.