homeTématické řady

Poruchy příjmu potravy

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 731 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 454 případů.

V roce 2016 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 580 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 419 případů.

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 561 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 428 případů.

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 461 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 330 případů.

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy přijímání potravy) 3 389 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 339 případů, o 14 % méně než v roce 2006.

V roce 2010 bylo celkem hospitalizováno 363 případů se základními diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 17 % méně než v roce 2005.

V roce 2009 bylo celkem hospitalizováno 382 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 23 % méně než v roce 2004.

V roce 2008 bylo celkem hospitalizováno 419 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 16 % méně než v roce 2004.