homeTématické řady

Psychiatrie (obecně)

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 3 % (tj. na 2 550 180 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o necelé 1 %). Celkově bylo v roce 2008 ošetřeno 466 352 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 632 027 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,1 %). Celkově bylo v roce 2007 ošetřeno 464 836 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 662 302 vyšetření), nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,9 %). Celkově bylo v roce 2006 ošetřeno 458 500 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
V posledních pěti letech pokračoval i nadále trend nárůstu počtu ošetření - vyšetření i počtu ošetřených pacientů. Celkový počet ošetření vzrostl v uvedeném období o 25 % u dospělých pacientů a o 7 % u dětí. Lékaři ošetřili v roce 2005 o 20 % pacientů více než v roce 2001. Aktuální informace o vývoji psychiatrické péče v letech 2001 až 2005 přináší údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách prevalence nejčetnějších skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 8,1 % (tj. 2 647 852 vyšetření), nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o 7,3 %). Celkově bylo v roce 2004 ošetřeno 449 680 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje: o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních; mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
Od roku 1998 jsou zahrnuty mimoresortní údaje. Průměrná ošetřovací doba. Celkový počet hospitalizací. Propuštění a zemřelí podle diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Nejčastější diagnózy. Hospitalizované děti.
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence. Data čerpána z ročního výkazu.
Od roku 1998 jsou zahrnuty mimoresortní údaje. Průměrná ošetřovací doba. Celkový počet hospitalizací. Propuštění a zemřelí podle diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Nejčastější diagnózy. Hospitalizované děti.
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence.
Vývoj počtu propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle vybraných skupin diagnóz (1995-2001). Počet propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Vývoj počtu propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních v přepočtu na 100 000 obyvatel na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami. Struktura hospitalizovaných na psychiatrických odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách podle skupin psychiatrických diagnóz.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 0,4 %, tj. na 291 514 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 13,2 %. Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 64 511 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 %, tj. na 290 461 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 2,6 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 56 965 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 6 203 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 538 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 8,7 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 41,6 roku a žen 48,2 roku.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.