homeTématické řady

Psychiatrie (obecně)

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Kraj Vysočina

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření poklesl oproti předchozímu roku o 0,7 %, tj. na 124 028 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 2,7 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 25 131 pacientů. Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. 

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4 %, tj. na 124 931 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 7,9 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 24 464 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 6,8 %, tj. na 121 963 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 4,2 %. Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 22 680 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

kraj Vysočina

Počet ambulantních psychiatrických ošetření vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 3,6 %, tj. na 114 239 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů, o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 21 762 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy.

Se základní diagnózou F00–F99 se uskutečnilo 2 213 hospitalizací obyvatel kraje v lůžkových zařízeních kdekoli v ČR, což představuje 430 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu bylo 12,4 % hospitalizací ve věku do 19 let. Nejčastějším důvodem k hospitalizaci mužů byla diagnóza F10 a žen F40–F59. Průměrný věk mužů činil 42,4 roku a žen 47,6 roku.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v kraji Vysočina v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v kraji Vysočina v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.