homeTématické řady

Psychiatrie (obecně)

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Královéhradecký kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1,7 %, tj. na 129 160 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,0 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 31 133 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 0,8 %, tj. na 131 359 vyšetření. Pokles byl zaznamenán u počtu pacientů o 0,2 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 29 646 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Liberecký kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4 %, tj. na 91 282 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 21 171 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,3 %, tj. na 89 146 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 3,8 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 20 098 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.