homeTématické řady

Rodička

Rodička a novorozenec

Náhled: Rodička a novorozenec

ISSN: 1213-2683
Stran: cca 126 stran
Od roku 2000 v česko-anglické verzi.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru rodiček a z Národního registru novorozenců. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Úhrnná plodnost žen v České republice se mírně zvýšila, v roce 2012 připadlo průměrně na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,45 dítěte, zatímco v loňském roce to bylo 1,43 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly stejně jako v loňském roce vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (25,0 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

Úhrnná plodnost žen v České republice se snížila, v roce 2011 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,43 dítěte, zatímco v předchozích třech letech to bylo 1,49. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly letos vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23,8 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

Úhrnná plodnost žen v České republice již třetím rokem stagnuje, v roce 2010 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte, stejně jako v roce 2009. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly již téměř stejně vysokou specifickou plodnost jako ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

Úhrnná plodnost žen v tomto roce v České republice stagnuje, v roce 2009 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte (1,50 v roce 2008). Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (21,7 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2008 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,5 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (51,2 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (20,9 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2007 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,44 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (50,4 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (20,0 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2006 připadlo na jednu ženu 1,33 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (52,6 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (18,7 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
V Národním registru rodiček je v roce 2005 evidováno 100 519 žen, které porodily. V případě 1 917 rodiček se jednalo o vícečetné těhotenství. Celkem se v tomto roce podle údajů z Národního registru novorozenců živě narodilo 102 168 dětí, z toho 3 813 z vícečetných těhotenství.
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2005 připadlo na jednu ženu 1,3 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (52 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (17,4 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
Úhrnná plodnost žen v České republice v posledních letech stoupá, v roce 2004 připadlo na jednu ženu 1,23 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu dětí živě narozených mimo manželství (30 %) a nárůst podílu porodů císařským řezem (16,3 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.