homeTématické řady

Sebevraždy

Sebevraždy

Náhled: Sebevraždy

ISSN: 1210-8669
Stran: cca 71 stran
K dispozici jsou publikace s daty od r. 1963, od r. 1995 v česko-anglické verzi. V roce 2002 byla řada ukončena.

Podkladem pro zpracování bylo povinné hlášení - "Hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy". Hlášené případy byly tříděny podle věkových skupin, pohlaví, způsobu provedení, motivu, místa činu, psychiatrické diagnózy, rodinného stavu, hodiny, dne, měsíce provedení, trvalého bydliště.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Sebevraždy podle věku, vzdělání, rodinného stavu a postavení v zaměstnání. Způsob provedení a motiv sebevraždy. Časové a geografické rozložení sebevražd. Rozložení sebevražd podle věku. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle věku a pohlaví. Struktura sebevražd podle motivu.