homeTématické řady

Tuberkulóza v ČR

Tuberkulóza a respirační nemoci

Náhled: Tuberkulóza a respirační nemoci

ISSN: 1210-8685, (0862-5670)
Stran: cca 106 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1994 v česko-anglické verzi.

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Dále jsou v publikaci zařazeny i údaje z jiných informačních systémů, např.: údaje o zhoubných novotvarech dýchacích a nitrohrudních orgánů, údaje o zemřelých, údaje o ambulantní a lůžkové péči v zařízeních TRN, pracovní neschopnosti a síti zařízení, zabývajících se problematikou TRN.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Podle dat z Registru TBC se v roce 2013 vyskytlo v ČR 502 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 4,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 338 u mužů a 164 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 79 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. Nahlášeno bylo 44 úmrtí na tuberkulózu. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2003–2012 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.

Podle dat z Registru TBC se v roce 2012 vyskytlo v ČR 611 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 5,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 402 u mužů a 209 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 105 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 22 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2002–2011 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.

Podle dat z Registru TBC se v roce 2011 vyskytlo v ČR 609 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 5,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 434 u mužů a 175 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 112 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 28 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Podle dat z Registru TBC se v roce 2010 vyskytlo v ČR 680 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 6,5 případu na 100 tisíc obyvatel), 441 u mužů a 239 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 117 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 28 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Tato aktuální informace přináší základní údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2001–2010 mezi uživateli drog. Injekční uživatelé drog během sledovaného období tvořili 5,9 % nahlášených případů syfilis, 1,3 % nahlášených případů kapavky a uživatelé drog 1,1 % z celkového počtu nahlášených případů tuberkulózy.

Podle dat z Registru TBC se v roce 2009 vyskytlo v ČR 710 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 6,8 případu na 100 tis. obyvatel), 482 u mužů a 228 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 136 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 43 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
Podle dat z Registru TBC se v roce 2008 vyskytlo v ČR 879 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 8,4 případu na 100 tis. obyvatel), 567 u mužů a 312 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 186 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 57 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
Podle dat z Registru TBC se v roce 2007 vyskytlo v ČR 871 případů onemocnění tuberkulózou, 598 u mužů a 273 u žen, to znamenalo 8,4 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 153 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.