homeTématické řady

Vrozené vady

Vrozené vady u narozených

Náhled: Vrozené vady u narozených

ISSN: 1801-4798
Stran: cca 140 stran

Tato publikace je pokračováním řady Vrozené vady s daty od roku 1965, v nichž jsou zpracovávána a tříděna data o vrozených vadách nahlášených v daném roce u dětí do 1 roku a publikace Narození s vrozenou vadou 2002, zachycující změnu metodiky zpracování.

V zájmu sjednocení zde publikovaných údajů o vrozených vadách s údaji poskytovanými mezinárodním organizacím vychází od roku 2004 pozměněná řada publikací, v níž jsou zpracovávány údaje o vrozených vadách u dětí narozených v daném roce nahlášených v roce narození nebo roce následujícím do jednoho roku věku dítěte. Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje z Národního registru vrozených vad.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2011 se v České republice narodilo 4 794 dětí s vrozenou vadou, což představuje 441 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

V roce 2010 se v České republice narodilo 5 072 dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

V roce 2009 se v České republice narodilo 4 653 dětí s vrozenou vadou, což představuje 393 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

V roce 2008 se v České republice narodilo 4 664 dětí s vrozenou vadou, což představuje 390 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
V roce 2007 se v České republice narodilo 4 562 dětí s vrozenou vadou, což představuje 398 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
V roce 2006 se v České republice narodilo 3 774 dětí s vrozenou vadou, což představuje 357 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
V roce 2005 se v České republice narodilo 3 805 dětí s vrozenou vadou, což představuje 372 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
V roce 2004 se v České republice narodilo 3 670 dětí s vrozenou vadou, což představuje 376 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
V České republice se v roce 2003 narodilo 3 817 dětí s vrozenou vadou, což představuje 407,43 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Vrozené vady se častěji vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak vady pohlavních orgánů. V ÚZIS ČR došlo k některým změnám ve zpracování a hodnocení dlouhodobého trendu je obtížné.
Výroční zpráva ICBDMS za rok 2002. Sledování změn v prevalenci vrozených vad. Příprava Atlasu vrozených vad ve světě. Vrozené vady u dvojčat, prevence, teratogení ná-sledky, kódování a klasifikace jednotlivých vrozených vad, další otázky. Hodnocení publikací.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)