homeTématické řady

Zlomeniny

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý úraz ošetřený na chirurgických ambulancích je komplikován zlomeninou. V roce 2005 bylo evidováno 1,8 mil. úrazů, z toho 468 tis. zlomenin. Tato Aktuální informace zaznamenává vývoj incidence úrazů komplikovaných zlomeninou v letech 2000 - 2005 a sleduje jejich hlavní příčiny a následky.
Každý čtvrtý úraz ošetřený na chirurgických ambulancích je komplikován zlomeninou. V roce 2004 bylo evidováno 1,8 mil. úrazů a z toho 472 tis. zlomenin.Tato Aktuální informace sleduje vývoj počtu zlomenin v letech 2000 - 2004, jejich hlavní příčiny a následky.
Zlomeniny jako poměrně vážný důsledek úrazu. Dočasné omezení hybnosti, spojení s pracovní neschopností a častý ekonomický dopad na jedince i společnost. Podklady využité jako zdroj informací o zlomeninách.
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI č. 24 z roku 2001, AI č. 15 z roku 2002 a AI č. 10 z roku 2003. Jsou v ní doplněna data za další zpracovaný rok - 2002. Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR.
Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR v letech 1992 až 2001.
Vývoj hospitalizace na zlomeniny proximálního femuru v nemocnicích v ČR (1986-2000). Počet hospitalizací a počet zemřelých a specifická hospitalizovanost na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000).