homeTématické řady

Internet v ZZ

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato aktuální informace přináší údaje o využívání počítačů a internetu ve zdravotnických zařízeních České republiky v roce 2010. Poskytuje přehled o využívání elektronické pošty pro komunikaci a využívání internetu k získávání informací, používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace a o využívání vlastních webových stránek zdravotnického zařízení ke komunikaci s pacienty.

Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.
Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.