homeTématické řady

Zdravotnická zařízení v ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Struktura sítě bez výraznějších změn. Nárůst privátních samostatných ordinací. Reforma veřejné správy. Kompetence krajů. Státní a nestátní sektor, péče poskytovaná státem. Krajské a místní správy. Poměr lékařů/obyvatel v ambulantní a v lůžkové péči. Ostatní druhy péče, pracoviště, obory, zřizovatelé a pracovníci. Rozbor situace.
Síť zdravotnických zařízení. Počet zdravotnických zařízení koncem roku 2002 (všechny resorty). Zajištění zdravotnických služeb jednotlivými druhy zařízení.
Vývoj decentralizace sítě zdravotnických zařízení (1990-2001). Zajištění zdravotnických služeb v ČR (ambulantní péče, lůžková péče). Síť zdravotnických zařízení - rezort zdravotnictví k 31.12.2001. Síť lůžkových zdravotnických zařízení k 31.12.2001. Ambulantní péče k 31.12.2001. Léčebně preventivní péče - lékaři celkem, lékaři v ambulantní péči, lékaři v lůžkových částech nemocnic, lůžka v nemocnicích.