HlavníČR a krajeČeská republika

Středočeský kraj

Základní údaje

Rozloha je 11 015 km2. Kraj je složen z 12 okresů a k 1. 1. 2004 bylo na tomto území vytvořeno 26 obcí s rozšířenou působností.

Mapa


Zobrazit místo Zdravotnictví Středočeského kraje 2012 na větší mapě

 

Zdravotnictví Středočeského kraje v číslech (2013)

Demografie
Počet obyvatel k 1.7.1 297 209
z toho: ženy656 964
Počet obyvatel k 31.12.1 302 336
z toho: ženy celkem659 581
z toho: ženy 15-49 let307 340
děti (0-14 let)214 652
dorost (15-19 let) 58 529
Index stáří98,8
Mrtvě narození44
Živě narození 14 218
na 1 000 obyvatel11
Zemřelí do 28 dnů 11
na 1 000 živě narozených0,8
Zemřelí do 1 roku 23
na 1 000 živě narozených 1,6
Zemřelí celkem 12 924
na 1 000 obyvatel10
z toho: novotvary3 343
nemoci oběhové6 021
poranění a otravy690
z toho: sebevraždy219
Standardizovaná úmrtnost celkem 707,4
z toho: muži 913,4
ženy546,7
Potraty celkem5 038
na 1 000 žen fertilního věku (15-49 let)16,4
z toho: umělá přerušení těhotenství (UPT)3 072
na 1 000 žen fertilního věku10
Procento žen užívajících antikoncepci40,9
Sňatky5 252
na 1 000 obyvatel4
Rozvody3 793
na 1 000 obyvatel2,9
Počty zdravotnických zařízení
Nemocnice celkem25
z toho: nemocnice následné péče4
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)23
z toho: následné péče4
Léčebny pro dlouhodobě nemocné6
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
Psychiatrické léčebny2
Lázeňské léčebny4
Ostatní lůžková zařízení8
Samostatná ambulantní zařízení2 384
Kojenecké ústavy a dětské domovy5
Dětská centra a stacionáře 3
Stacionáře pro dospělé-
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní22
Lékárny (vč. OOVL)285
Výdejny zdravotnických prostředků17
Orgány ochrany veřejného zdraví-
z toho: zdravotní ústav-
krajská hygienická stanice-
Ostatní zdravotnická zařízení1
Lékárenská péče celkem
Počet obyvatel na 1 lékárnu (vč OOVL)4 570
Farmaceuti (přepočtený počet)538,72
Farmaceutičtí asistenti (přepočtený počet)480,17
Počet přijatých receptů6 884 909
Počet přijatých poukazů na zdravotnické prostředky240 810
Tržby za léčiva a zdrav.prostředky na 1 obyvatele4 329
Lůžka
Lůžka celkem8 790
v tom: nemocnice celkem5 634
na 10 000 obyvatel k 31.12.43,3
nem. soukromé (zřiz. fyz. nebo práv. os.)5 142
léčebny pro dlouhodobě nemocné648
léčebny tuberkulózy a respirač. nemocí-
psychiatrické léčebny680
lázeňské léčebny916
ostatní lůžková zařízení912
Lékaři (vč. zubních lékařů PP)
Lůžková péče celkem1 143,12
v tom: nemocnice998,59
léčebny pro dlouhodobě nemocné36,84
léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí-
psychiatrické léčebny37,6
lázeňské léčebny12,73
ostatní lůžková zařízení57,36
Ambulantní péče (vč. SVLS) celkem2 823,68
v tom: ambulantní části nemocnic615,89
ambulantní části ostatních lůžkových zařízení19,16
samostatná ambulantní zařízení celkem2 188,63
z toho: praktičtí lékaři pro dospělé498,1
praktičtí lékaři pro děti a dorost246,75
praktičtí zubní lékaři576,76
praktičtí ženští lékaři124,85
lékaři specialisté (vyjma SVLS)551,78
Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS)250,09
Ostatní zdravotnická zařízení242,62
Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (PP)
Pracovníci celkem19 868,71
v tom: lékaři3 184,76
zubní lékaři617,07
farmaceuti543,14
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví12 688,96
v tom: ZPBD8 919,03
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 6 949,55
ZPSZ867,38
ZPOD2 826,4
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté76,15
pedagogičtí pracovníci14,62
technicko-hospodářští pracovníci (THP)1 150,68
dělníci a provozní pracovníci1 669,48
Smluvní pracovníci (PP) ve zdravotnictví
Pracovníci celkem1 056,15
v tom: lékaři403,1
zubní lékaři4,29
farmaceuti27,67
ostatní odborní pracovníci ve zdravotnictví481,72
v tom: ZPBD358,15
z toho: všeobecné sestry a porodní asistentky 176,45
ZPSZ29,69
ZPOD90,73
jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté3,15
pedagogičtí pracovníci-
technicko-hospodářští pracovníci (THP)43,79
dělníci a provozní pracovníci95,58
Průměrný měsíční plat v Kč (podle platných předpisů o platu)
Celkem28 877
z toho: lékaři a zubní lékaři65 664
všeobecné sestry a porodní asistentky26 497
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí33 495
Průměrná měsíční mzda v Kč (podle platných předpisů o mzdě)
Celkem25 274
z toho: lékaři a zubní lékaři48 370
všeobecné sestry a porodní asistentky24 392
ost. zdrav. prac. nelékaři s odb. způsobilostí24 197
Počet ambulantních ošetření (bez SVLS,ZZS,AR)
Ošetření (vyšetření) v ambulantní péči (včetně vyšetření LSPP)12 614 832
na 1 obyvatele (včetně vyšetření LSPP)9,7
Zdravotní stav
Hospitalizovaní v nemocnici na 100 000 obyvavatel21 426
Pracovní neschopnost -
počet hlášených případů na 100 nem. poj.31,5
průměrné % pracovní neschopnosti3,6
Nově hlášená vybraná onemocnění-
jiné infekce způsob. salmonelami (A02)1 276
TBC celkem (A15-19)58
z toho: dýchacího ústrojí (A15-16)54
syfilis (A50-53)69
gonokoková infekce (A54)132
virová encefalitida přen.klíšťaty (A84)59
infekční mononukleóza (B27)155
bakteriální meningitida (G00)14
Nově hláš.případy zhoub.novotvarů a novotvarů in situ (rok 2011)(C00-97)(D00-09)8 571
z toho: ZN plic - muži (C33-34)582
ZN prsu - ženy (C50)753
ZN kolorekta - muži (C18-21)509
ZN kolorekta - ženy (C18-21)319
Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (rok 2012)609
Počet dispenzarizovaných onemocnění dětí (0-14 let)92 952
Počet dispenzarizovaných u PL pro dospělé-
pro: hypertenzní nemoci (I10-15)204 842
ischemické nemoci srdeční (I20-25)86 356
cévní nemoci mozku (I60-69)26 814
Počet léčených diabetiků k 31.12.83 451