XII. kapitola
NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L00–L99)
JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA (L80–L99)
L80Vitiligo
L81Jiné poruchy pigmentace
Nepatří sem:mateřské znaménko NS (Q82.5)
névus – viz Abecední seznam
Peutzův–Jeghersův syndrom (Q85.8)
. 0Pozánětlivá hyperpigmentace
. 1Chloazma
. 2Pihy
. 3Skvrny bílé kávy
. 4Jiné melaninové hyperpigmentace
Lentigo
. 5Leukoderma nezařazená jinde
. 6Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
. 7Pigmentovaná purpurická dermatóza
Angioma serpiginosum
. 8Jiné určené poruchy pigmentace
Železitá pigmentace
Tetováž
. 9Porucha pigmentace NS
L82Seboroická keratóza
Papilom bazálních buněk
Dermatosis papulosa nigra
Leserova–Trélatova nemoc
L83Acanthosis nigricans
Splývající a síťkovitá papilomatóza
L84Kuří oka a mozoly
Kuří oko – clavus
Mozol kůže – callus
L85Jiné ztluštění epidermis
Nepatří sem:hypertrofická onemocnění kůže (L91.–)
. 0Získaná ichtyóza
Nepatří sem:vrozená ichtyóza (Q80.–)
. 1Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
Nepatří sem:dědičná keratóza dlaní rukou a chodidel nohou (Q82.8)
. 2Skvrnitá keratóza [keratosis punctata] dlaní rukou a chodidel nohou
. 3Xeróza kůže
Dermatitida suché kůže
. 8Jiné určené ztluštění epidermis
Kožní roh – cornu cutaneum
. 9Ztluštění epidermis NS
L86*Keratóza při nemocech zařazených jinde
Folikulární keratóza z karence vitaminu A (E50.8+)
Xerodermie z karence vitaminu A (E50.8+)
L87Transepidermální poruchy odlučování
Nepatří sem:(perforující) granuloma annulare (L92.0)
. 0Keratóza folikulární a parafolikulární pronikající do cutis [Kyrleova]
Hyperkeratosis follicularis penetrans
. 1Reakční perforující kolagenóza
. 2Elastosis perforans serpiginosa
. 8Jiné transepidermální poruchy odlučování
. 9Transepidermální poruchy odlučování NS
L88Pyoderma gangrenosum
Plazivá (fagedenická) pyodermie
Nepatří sem:gangrenózní dermatitida (L08.0)
L89Dekubitální vřed a proleženina
Proleženina – decubitus
Vřed po sádrovém obvazu
Poznámka:Pokud je přítomen stav ve více lokalizacích s různým stupněm ‚ uveďte pouze
jeden kód stavu se stupněm‚ který je nejzávažnější.
Nepatří sem:dekubitální (trofický) vřed hrdla děložního (N86)
. 0Dekubitální vřed I. stupně a proleženina
Dekubitus (proleženina) vymezená jen erytémem
Poznámka:Vřed jevící se jako ohraničená oblast s trvalým zarudnutím (erytémem) na lehce
pigmentované kůži‚ zatímco na tmavě pigmentované kůži se může projevovat
přetrvávajícím rudým‚ modravým nebo nachovým odstínem‚ bez ztenčení
pokožky.
. 1Dekubitální vřed II. stupně
Dekubitus (proleženina) s:
. oděrkami
. puchýři
. částečným ztenčením pokožky zasahujícím epidermis a/nebo dermis
. ztrátou pokožky NS
. 2Dekubitální vřed III. stupně
Dekubitus (proleženina) s úplným ztenčením pokožky zahrnující poškození nebo nekrózu
podkožního vaziva zasahující až do spodní fascie
. 3Dekubitální vřed IV. stupně
Dekubitus (proleženina) s nekrózou svalové tkáně‚ kosti nebo jiných podpůrných struktur (např.
šlach nebo kloubního pouzdra)
. 9Dekubitální vřed a proleženina‚ NS
Dekubitus (proleženina) bez uvedení stupně
L90Atrofická onemocnění kůže
. 0Lichen sclerosus et atrophicus
Nepatří sem:lichen sclerosus zevních pohlavních orgánů:
. ženských (N90.4)
. mužských (N48.0)
. 1Anetodermie Schweningerova–Buzziova
. 2Anetodermie Jadassohnova–Pellizzariova
. 3Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
. 4Acrodermatitis chronica atrophicans
. 5Jizevnaté stavy a fibróza kůže
Adherentní jizva (kůže)
Jizva – cicatrix
Deformace způsobená jizvou
Jizva NS
Nepatří sem:hypertrofická jizva (L91.0)
keloidní jizva (L91.0)
. 6Pajizévky [striae atrophicae]
. 8Jiná atrofická onemocnění kůže
. 9Atrofické onemocnění kůže NS
L91Hypertrofická onemocnění kůže
. 0Hypertrofická jizva
Keloidní jizva
Keloid
Nepatří sem:keloidní akné (L73.0)
jizva NS (L90.5)
. 8Jiná hypertrofická onemocnění kůže
. 9Hypertrofické onemocnění kůže NS
L92Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
Nepatří sem:granulom ze záření (L57.5)
. 0Granuloma annulare
Perforující granuloma annulare
. 1Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
Nepatří sem:při diabetes mellitus (E10–E14)
. 2Eozinofilní granulom kůže obličeje
. 3Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
. 8Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
. 9Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L93Lupus erythematodes
Jestliže je způsobený léčivy‚ lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.).
Nepatří sem:lupus:
. exedens (A18.4)
. vulgaris (A18.4)
sklerodermie (M34.–)
systémový lupus erythematodes (M32.–)
. 0Diskoidní lupus erythematodes
Lupus erythematodes NS
. 1Subakutní kožní lupus erythematodes
. 2Jiný místní lupus erythematodes
Lupus erythematodes profundus
Lupoidní panikulitida
L94Jiná lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
Nepatří sem:systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36)
. 0Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
Ohraničená sklerodermie
. 1Lineární sklerodermie
Léze seknutí šavle
. 2Kalcinóza kůže
. 3Sklerodaktylie
. 4Gottronovy papuly
. 5Poikiloderma vasculare atrophicans
. 6Ainhum
. 8Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
. 9Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS
L95Vaskulitida omezená na kůži nezařazená jinde
Nepatří sem:angioma serpiginosum (L81.7)
granulomatóza s polyangiitidou (M31.3)
Henochova(–Schönleinova) purpura (D69.0)
hypersenzitivní angiitida (M31.0)
panikulitida:
. NS (M79.3)
. krku a zad (M54.0)
. recidivující [Weberova–Christianova] (M35.6)
. lupoidní (L93.2)
polyarteritis nodosa (M30.0)
sérová nemoc (T80.6)
kopřivka (L50.–)
Wegenerova granulomatóza (M31.3)
revmatická vaskulitida (M05.2)
. 0Lividní vaskulitida
Modrá atrofie (v plátu)
. 1Erythema elevatum diutinum
. 8Jiná vaskulitida omezená na kůži
. 9Vaskulitida omezená na kůži NS
L97Vřed dolní končetiny nezařazený jinde
Nepatří sem:dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–)
gangréna (R02)
kožní infekce (L00–L08)
specifické infekce zařazené do A00–B99
varikózní vřed (I83.0I83.2)
L98Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva nezařazené jinde
. 0Pyogenní granulom
. 1Umělá dermatitida
Neurotická exkoriace
. 2Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]
. 3Eozinofilní celulitida [Wellsova]
. 4Chronický vřed kůže nezařazený jinde
Chronický vřed kůže NS
Tropický vřed NS
Vřed kůže NS
Nepatří sem:dekubitální vřed nebo proleženina (L89.–)
gangréna (R02)
kožní infekce (L00–L08)
specifické infekce zařazené do A00–B99
varikózní vřed (I83.0I83.2)
vřed dolní končetiny nezařazený jinde (L97)
. 5Mucinóza kůže
Fokální mucinóza
Lichen myxedematosus
Retikulární erytematózní mucinóza
Nepatří sem:fokální orální mucinóza (K13.7)
myxedém (E03.9)
. 6Jiná infiltrativní onemocnění kůže
Nepatří sem:hyalinóza kůže a sliznice (E78.8)
. 7Nadmíra a nadbytek kůže a podkožní tkáně
Poznámka:Pozor, pro vykazování hospitalizační péče byste tento kód v roce 2018 neměli
použít, viz Technická poznámka.
Uvolněná nebo povislá kůže:
. NS
. následkem úbytku váhy (po bariatrické operaci)(dietní)
Nepatří sem:nadmíra nebo nadbytek kůže očních víček:
. získaná (H02.3)
. vrozená (Q10.3)
kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizujícímu záření (L57.-)
. 8Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
. 9Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
L99*Jiná onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
. 0*Amyloidóza kůže (E85.–+)
Amyloidóza lišejová
Makulární amyloid
. 8*Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech zařazených jinde
Syfilitická:
. alopecie (A51.3+)
. leukoderma (A51.3+A52.7+)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch