Hlavní

Certifikát 2015 - Systém managementu bezpečnosti informací ISO / IEC 27001:2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl prověřen a shledán shodným s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 pro následující rozsah služeb a činností: správa a rozvoj  Národního zdravotnického informačního systému.