Hlavní

Zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.