Home

Hospitalizovaní

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Náhled: Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

ISSN:
Stran: cca 56 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2009.

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 573 onemocnění klíšťovou encefalitidou a v roce 2013 to bylo 625 případů. V roce 2012 bylo s touto základní diagnózou hospitalizováno 522 osob. V roce 2012 bylo hlášeno v České republice 3 304 případů onemocnění lymeskou nemocí a v roce 2013 dokonce 4 646 případů. Pro základní diagnózu lymeské nemoci bylo v nemocnicích v ČR v roce 2012 hospitalizováno 1 861 osob. Problematika onemocnění přenášených zvířaty, především klíšťaty a komáry, je tématem letošního Světového dne zdraví, který připadá na 7. dubna.

Klíčová slova: lymeská nemoc; klíšťová encefalitida; hospitalizace; epidemiologie

Tato aktuální informace poskytuje údaje o ukončených hospitalizacích pacientů v nemocnicích včetně fakultních nemocnic a nemocnic následné péče v České republice v roce 2006 z dat Národního registru hospitalizovaných. Počet hospitalizací se od roku 2000 s mírnými výkyvy zvýšil o 7% na 22 131 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Průměrná ošetřovací doba v tomto období naopak poklesla téměř o 1 den na 7,2 dne. Dále se zvýšil průměrný věk hospitalizovaného pacienta o více než 2 roky na 47,5 let. U 3 případů hospitalizace z 10 byla provedena operace a každá 40. hospitalizace skončila úmrtím v nemocnici.
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 14,5 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,0 dne. V roce 2005 vykázaly nemocnice 2 457 581 hospitalizací, přes 28 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem hospitalizace jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 9 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,5 dne. V roce 2004 vykázaly nemocnice 2 337 716 hospitalizací, přes 29 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem léčby jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.
Definice pojmu "1 případ hospitalizace". Hospitalizovanost. Průměrná ošetřovací doba. Počet ošetřovacích dní. Hospitalizovanost podle bydliště. Nejčastější důvody hospitalizace. Diagnózy hospitalizovaných pacientů.
Definice pojmu "1 případ hospitalizace". Hospitalizovanost. Průměrná ošetřovací doba. Počet ošetřovacích dní. Hospitalizovanost podle bydliště. Nejčastější důvody hospitalizace. Diagnózy hospitalizovaných pacientů.
Hospitalizovaní v ČR podle příčin hospitalizace. Vztah mezi krajem hospitalizace a bydlištěm pacienta. Vývoj hospitalizovanosti a průměrné ošetřovací doby (1994-2001). Počet hospitalizovaných na 1 000 obyvatel. Struktura hospitalizovaných podle kapitol MKN?10 (muži, ženy).